Hemtagare

  • vi utför era tulldeklarationer efter hemtagning samt Intrastatredovisning.
  • vi kan ta hand om överklaganden och omprövningar.
  • vi utför även hemtagningar för att frigöra ert gods från tullager.